CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN C.E.E.T.E.K - Ceetek

  •  Liên hệ : Nhà II, CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM - Việt Nam
  •  Điện thoại : (08) 3715 8060 - 0903 385 134
  •  Fax : (08) 3715 8061
  •  Email : cee@hcm.vnn.vn

Liên hệ